Festa dels 25 anys dels Mamut Venux

Les bèsties que van venir a la festa celebrada el 2 de juliol de 2022.

Mamut Venux

Abraxas

Badalot